Hold møde med Crediwire
Har en opdateret forståelse af kunden og selskabets økonomi?
M
Skrevet af Mads Brix
Opdateret for mere end en uge siden

Crediwire giver både din kunde og dig en lettere forståelse af selskabets økonomi.

Vi har samlet andre rådgiveres gode erfaringer med at bruge Crediwire til kundemøder.

5 minutters forberedelse med Crediwire

Inden et kundemøde sikrer du en dybere og mere frugtbar samtale ved at forstå kundens økonomi og den nyeste økonomiske udvikling. Kig i Crediwire og lav nogle uddybende spørgsmål, som du ønsker at tale med kunden om. Så du ikke bare spørger til omkostningernes udvikling, men du kane spørge; "Hvad skete der i januar, siden de faste omkostninger steg, trods lavere omsætning?"

1. Fundamentet i din forberedelse

 • Tjek at kunden har bogført op

 • Hvor ofte bogfører din kunde op?
  Bogfører kunden op ofte, se på månedsinterval.
  Bogfører kunden sjældent f.eks. ved sin bogholder eller revisor, er det bedst at se i kvartal interval.

2. Undersøgelse af økonomien

Hvad du vil kigge efter i Crediwire? Få inspiration fra andre erhvervsrådgivere her:

 • Læs ud fra graferne om/hvilke sæson eller trend, der er i økonomien

 • Hvordan kan du spørge ind til udviklingen i omkostningerne ud fra graferne?

 • Brug KPI'erne til at benchmark selskabets indeværende og tidligere år, samt branchen. Opstår der noget interessant, som du ønsker at tale med kunden om?

 • Lav scenarier for at italesætte kundens følsomhed overfor markedets udvikling eller mulighed for at øge overskudsgraden i KPI'er

 • Er det noget alarmerende ved mængden af udestående og forfaldne fakturaer?

 • Hvad er selskabets forhold til dets kunder? Har de store kunder, de fakturer? Så kan du tale om kontraktforhold med kunden

3. Uddybende spørgsmål

Du skal ikke konkludere noget ud fra undersøgelsen, men bruge det til at stille undrende spørgsmål, så I komme til at tale om essentielle punkter i selskabets økonomi. Dertil giver det kunden en oplevelse af at du forstår økonomien og deres situation.

Crediwire med til kundemøde

Om du viser direkte i Crediwire eller printer illustrationerne ud, så erfarer andre rådgivere at det giver et bedre grundlag for at tale økonomi med erhvervskunden.

Det er oplagt at tale basis om udviklingen ud fra graferne, giv kunden mulighed for at forklare situationen ud fra finansiel rapport, samt at lægge en fremtidig plan ved blandt andet budget og håndtering af kundens debitorer


Besvarede dette dit spørgsmål?