Alle samlinger
Crediwire Academy - Virksomheder
Bedre service fra pengeinstitut og revisor via Crediwire
Bedre service fra pengeinstitut og revisor via Crediwire

Crediwire sikrer valideret data, som giver et fyldestgørende billede af din økonomi.

M
Skrevet af Mads Brix
Opdateret over en uge siden

Med Crediwire bliver tallene endnu lettere at forstå, da de er renset, beregnet og analyseret via Crediwires machine learning, som løbende trænes og valideres af vores interne revisor. Det er fordel for dig og dit selskab, men kan også forbedre din relation til pengeinstituttet, revisoren og/eller bogholderen.

Selvfølgelig er dine økonomiske data aldrig bedre end hvordan, der er bogført i dit bogføringssystem, så det er stadig vigtigt, at du får sikret løbende og god bogføring.

Hvad betyder det for mit pengeinstitut?

Mange pengeinstitutter har fokus på at kende deres kunder, så de kan give de rette services og rådgivning. Det opnår de typisk gennem møder og din rapportering til dem.

I en stikprøve har Crediwire og et større pengeinstitut i Danmark påvist, at kun 23 % af erhvervskundernes rapportering til pengeinstituttet er fyldestgørende. Mangel på fyldestgørende data gør, at pengeinstituttet og erhvervskunden enten skal bruge mere tid på at indhente data, eller at der simpelthen ikke kan gives den service, som du efterspørger ved dem.

Pengeinstituttet investerer ganske enkelt i Crediwire, fordi:

  • Pengeinstituttet kan bevillige lån til 30% flere kunder ved deling af data over Crediwire

  • Pengeinstituttet og erhvervskunden sparer tid på rapportering mellem dem, da det blot efter 10 min. oprettelse kører automatisk fremover

  • Pengeinstituttet får oftere budget fra kunden, da budget er let at lave i Crediwire

  • Erhvervsrådgiveren har et valideret, detaljeret og illustrativt grundlag til at rådgive og forstå sin kundes forretning

Hvad betyder det for min revisor og bogholder?

Din revisor og bogholder oplever en ændring i deres branche, da digitaliseringen både kan gøre dele af deres arbejde lettere, men det kan også stille dem overfor at genoverveje kernen i deres forretning.

Revisoren og bogholderen har fordele ved at bruge Crediwire fordi:

  • De skal bruge mindre tid på de trivielle opgaver i budgetlægning og rapportering til kunder

  • De kan nemt og hurtigt give letforståelige rapporter til kunderne

  • Det giver dem mere tid til at rådgive kunderne

  • De får bedre mulighed for værdifuld rådgivning med indsigt i kundens branche

  • De kan give mere værdi for pengene

CY Revision deler, hvordan de oplever digitaliseringens rolle for revisor og bogholder


Besvarede dette dit spørgsmål?