Spring videre til hovedindholdet
Crediwire likviditetsbudget - i dybden

Med vores beregning og revalidering af selskabets data kan vi beregne pengestrømsanalyse og likviditetsbudget til dig

M
Skrevet af Mads Brix
Opdateret over en uge siden

Et likviditetsbudget giver dig mulighed for at se i hvilke perioder, selskabet har behov for likviditet og hvornår det har overskydende likviditet. Dertil har du oversigt over forventede indtægter og udgifter, køb og salg af aktiver, samt gældsafvikling eller gældsoptagelse. Alt i alt hvad du skal bruge for at træffe beslutninger om håndtering af din likviditet - og et godt kort i hånden overfor bankerne.

Der er først og fremmest en budgetteret resultatopgørelse og balance, som du kan tilpasse ud fra guiden for driftsbudgettet.

Crediwires likviditetsbudget giver dig en beregnet pengestrømsanalyse, som du let kan tilpasse og planlægge hvordan du sikrer selskabet en stærk likviditet.

  • Fordel likviditeten mere optimalt ved forskydning af moms

  • Lav scenarier for hvorvidt du kan forbedre likviditeten ved at justere betalingstiden ved dine kunder eller med dine leverandører

  • Se om dit varelager er nøglen til god likviditet for selskabet

  • Sikre bedre likviditet ved at arbejde med de frie pengestrømme


Besvarede dette dit spørgsmål?