Alle samlinger
Crediwire Academy - Revisor og bogholder
Tip: Hvornår skal du sende en rapport?
Tip: Hvornår skal du sende en rapport?
Vi vil gerne forkæle dig med en liste over gode anledninger til skabe tættere relation til dine kunder ved brug af Crediwire rapporter
M
Skrevet af Mads Brix
Opdateret for mere end en uge siden

Måske har du allerede før Crediwire sendt kunderne visuelle rapporter og brugt dem til møder med rådgivning i fokus.

Måske gør du det til nogle enkelte kunder og nu ønsker du at gøre det til flere.
Eller du har ambitioner om at skal udskifte saldobalancerne med rapporter.

Ligegyldig hvor du starter, så kan du med fordel give dig selv en stund til at overveje følgende:

 • Hvilke anledninger skal udløse en rapport til kunderne?

 • Skal alle kunder have de samme rapporter?

 • Hvilke ekstra behov kan den enkelte kunde have?

Hvis du allerede har en god vane baseret på disse punkter - og dine kolleger er velinformeret om det, så stop bare med at læse og hop i gang med at give kunderne mere værdi med Crediwire.

Til dig, som gerne vil arbejde mere med den her del af din gode nye vane, så vil jeg dele disse brugbare tips fra Crediwires superbrugere med dig:

Tips til vaner i hverdagen

 1. Tilbyd din kunde en rapport til deres bankmøder

 2. Tal ud fra en rapport til hvert kundemøde

 3. Hver gang du ellers skal til at sende en saldobalance - send en rapport i stedet

Tips til årsbestemte vaner

 1. Hver måned
  Lav månedlig rapport - gerne med budgetopfølgning til de kunder, der ikke før har haft et budget.

 2. Hvert kvartal
  Udskift saldobalancen med i en rapport, når kunden får momskvitteringen - om det er månedligt, kvartalvis eller halvårligt.

 3. Hver årsafslutning
  Vedhæft årsregnskabet en grafisk rapport med de centrale nøgletal

Crediwire kan du se som et redskab til at understøtte din rådgivning, så dine råd bliver mere håndgribeligt for kunden. Prøv at tænke over hvilke temaer, som du støder på, når du snakker med dine kunder.

For eksempel:

 • Spørger din kunde til din indsigt i deres branches udvikling?

 • Hvor ligger kunden ift. konkurrenterne?

 • Står kunden over for udfordringer med likviditeten, som de ikke selv kan se?

Her er grafer over nøgletal og udviklingen i forskellige variabler gode til at gøre det forståeligt og håndgribeligt for kunden.

Du kan få indblik i flere emner om brugen af Crediwire på vores blog. Dertil deler vi gerne flere tips til brugen af Crediwire i et supportmøde

Besvarede dette dit spørgsmål?