Crediwire driftsbudget - i dybden
Crediwires budget er et top down budget, der ud fra en vækstrate og historisk data - automatisk - laver et Excel udkast, som du kan tilrette
M
Skrevet af Mads Brix
Opdateret for mere end en uge siden

I Crediwire budget bliver tendensen fra sidste års resultater afspejlet i såvel den relative distribution og måneds udsving f.eks. sæson. Det betyder, at hvis bogføringen fra sidste års regnskab mangler periodiseringer eller der er foretaget store enkeltstående investeringer, så afspejles det i Excel udkastet. Det er dog nemt at justere i Excel udkastet og dine justeringer vil automatisk medtages ved flere års budgettal.

Du vælger vækstprocenten til dit budget

Det betyder, at Excel udkastet - automatisk - beregne distributionen af omsætning og omkostninger ud fra din valgte årlige vækstprocent. Der arbejdes med lineære relation mellem vækst i omsætning og vækst i omkostninger. Altså vælger du vækst på fx 5 %, så giver det 5 % i omsætning og 5 % i omkostninger - over året.

Eksempel på distributionen i et scenarie med 5 % vækst

Du kan sagtens justere tallene. Der er to måder.

1) Du ønsker årets samlet beløb ændret, f.eks. vil du have den årlige vækst i personaleomkostninger ned på 0 %.
Ved at rette tallet for det samlet år, i den lyseblå kolonne "FY", sker der en automatisk ændring af beløbene per budgetteret måned i året, så distributionen mellem månederne beholdes, men nu med det nye tilrettede samlet årlige beløb.

2) Du ønsker at ændre distributionen mellem månederne ved at ændre på f.eks. personaleomkostningerne i februar 2022. Vi reducerer februar 2022 til samme beløb som januar 2022. Det gør, at budgetmodellen øger beløbet i marts 2022 og de resterende måneder.
Justeringen vil påvirke den enkelte måneds beløb og de af årets resterende budgetterede måneder, men uden at påvirke årets total af personaleomkostningerne, da der blot er tale om en ændring i distributionen mellem månederne.

OBS Ønsker du at rette månederne og derefter summere det samlet år ud fra det, så overskriver du blot månedsfelterne og lave en formel for summering i feltet for det samlet år. Excel filen har nemlig ikke låste felter, så du kan let vælge at overskrive.

Du budgetterer udsving

I tilfælde af at du tilføjer ændringer i måneds- og/eller årsbeløbet. F.eks. justering i månedsbeløb på reklameomkostninger, så vil Excel udkastet intelligent og automatisk udregne fremtidige udsving inkl. 5 % vækst ved det efterfølgende års budget.

Bemærk derfor, at en ændring f.eks. tilføjelse af et udsving i år 1 i Excel, automatisk, vil slå igennem i år 2 og 3, og tilføje det samme udsving med den valgte årlige tilvækst 5 %.

OBS Har du ikke valgmuligheden for at vælge at mere end indeværende år til dit budget, så skyldes det, at du har en basis version af Crediwire. Kontakt support nede i chatten i højre hjørne om dit ønske om at tilkøbe Premium produktet, hvor du kan lave flere års budget - samt få et likviditetsbudget - lige så let som driftsbudgettet.

Når du har rettet budgettet, gemmer du filen og uploader til Crediwire, så du har alle fordelene ved at sammenligne realiseret variabler og nøgletal med budgettet løbende.


Besvarede dette dit spørgsmål?